СТВОРЕННЯ І ПІДГОТОВКА ДО ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • М.А. Корж
  • Н.В. Билим

Ключові слова:

створення інноваційного продукту, метод QFD, просування продукту, сегментація ринку, потреби споживачів.

Анотація

В статті проведено дослідження процесу створення і підготовки до виробництва інноваційного продукту. Проаналізовано метод QFD та за допомогою цього методу побудовано модель «дім якості» для нового товару.

Посилання

Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика [Текст] / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2001. – 182 с.

Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учебное пособие. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2004. – 304с.

Стерхова, С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга [Текст] / С. А. Стерхова. – учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. – 296с.

Ульрих, К. Промышленный дизайн: создание и производство продукта [Текст] / Карл Ульрих, Стивен Эппингер; пер. с англ. М. Лебедева, под. общ. Ред.. А. Матвеева. – М. : Вершинп, 2007. – 488 с.

Щербань, В.М. Товарна інноваційна політика [Текст] / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. – навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 400 с.

Метод структурирования функции качества QFD [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу : http://www.ya2b.ru/ya2b/articles/elements/20375/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ