СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.О. Корогодова
  • О.С. Зобов

Ключові слова:

підприємства малого бізнесу, мале підприємництво, система оподаткування, інформатизація, інформаційна забезпеченість підприємницької діяльності.

Анотація

Розглянуто основні проблеми розвитку підприємств малого бізнесу в Україні. Виділено основні стримуючі фактори:низький рівень інформатизації підприємницької діяльності, недосконалість податкової системи, обмеженість фінансових ресурсів. Висвітлено питання ефективності податкового збору та проаналізовано недоліки доступу громадян до інформації.

Посилання

Вітлінський В.В., Скрипник А.В. Аналіз діяльності податкової системи України / В.В.Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України. – 2005. - №12. – С.19-31.

Виговська В.В. Управління фінансовими ресурсами суб'єктів малого підприємництва: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 224 c.

Економічна правда. Вівторок, 26 жовтня 2010. [Електронний ресурс]. http://www.epravda.com.ua/columns/4bb2fa4c0afa1/

»Российская газета» - Федеральный выпуск №4953 (129) от 16 июля 2009. [Електронний ресурс]. http://www.rg.ru/2009/07/16/krizis.html

Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні та рекомендовані механізми їх врегулювання. [Електронний ресурс]. http://www.academia.org.ua/?p=658

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ