ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Автор(и)

  • Юлія Валеріївна Тюленєва
  • В.І. Заволока

Ключові слова:

амортизація, основні фонді, амортизаційні відрахування, ефективність.

Анотація

Для підвищення ефективності використання амортизаційних відрахувань пропонується розглянути два варіанти їх використання – нагромадження на депозитному рахунку в банку і використання в господарському обороті для задоволення поточних потреб в оборотних коштах. Ефективний варіант обирається з врахуванням ситуації на ринку депозитів, на основі розрахунку граничної рентабельності оборотних засобів і порівняння її з фактичною на підприємстві.

Посилання

Буркинський Б.В., Котлубай М.І. Амортизація як джерело інвестування у морський транспорт. Одеса, 2001. – 122 с.

Орлов П., Орлов С. Удосконалення державної амортизаційної політики // Економіка України. 2003, №2.

Панченко В.Н. Механізм відтворення та підвищення віддачі основного капіталу авіапідприємств. – К.: Фенікс, 2002. – 364 с.

Полуянов В.П. Амортизационные отчисления как источник воспроизводства основных фондов. // Економіка промисловості. 2004, №1 (23).

Тридед А.Н., Аришина О.В. Финансовая стратегия предприятия и амортизационные отчисления. // Вестник международного славянского университета. Харьков. Серия «Экономика», том IV, 2001, №3.

Хмелевський Є.І. Амортизаційна політика й оновлення промислово-виробничих основних фондів. // Економіка України. 1999, №3.

Хотмлянський О., Колосок В. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів. // Економіка України. 2004, №3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА