МУНІЦИПАЛЬНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • О.О. Кожемяченко

Ключові слова:

господарський механізм національної економіки, муніципальний господарський механізм.

Анотація

В статті запропоновано визначення поняття «муніципальний господарський механізм», розглянуті проблеми його становлення і розвитку як складової господарського механізму національної економіки України.

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах /Ред..кол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Завадський Й.С. Менеджмент. – У 3-х томах. – Т.2. – 3 вид. доп. – К. Вид-во Європ.ун-ту – 2003. – 540 с.

Економіка підприємства: Навч. посіб./ за ред. А.В. Шегди. – Знання 2005. – 431 с.

Круш П.В., Кожемяченко О.О. Муніципальне управління. Навчальний посібник. – К.; Центр навчальної літератури. 2005. – 168 с.

Муніципальне право України: підручник / В.Ф. Погоріло, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; За ред.. В. Ф. Погорілка. О.Ф. Фрицького. – К.: Хрінком Інтер, 2001. – 352 с.

Чухно А.А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі // Економіка України.- №3 (554). – 2007, 60-67 с.

Князевич А.О. Рівні господарського механізму управління підприємствами // Збірник праць Європейського університету - №2 – 2008, 31-33 с.

Фінансовао-економічний словник. http:www.glossary.org.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ