СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Борис Миколайович Сердюк
  • А.А. Лещук

Ключові слова:

втрати, економічний збиток, забруднення, виробництво.

Анотація

В даній статті було розглянуто еколого-економічні збитки та їх вплив на макросередовище. Проаналізовано основні аспекти даного виду збитків.

Посилання

Балацький О.Ф. Антология экономыки чистой среды/ Балацький О.Ф.: Суми: ИТД «Университетская книга», 2007. 272 с.

Круш П.В. Внутрішній економічний механізм діяльності підприємства. [Текст]: Навч. Посібник/ Круш П.В., Тульчинська С.О., Тульчинський Р.В., Кириченко С.О., Кривда О.В., Кавтиш О.П. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 2006 с.

Розрахунок збитків за забруднення довкілля. Екологія.[Електронний ресурс]/ Перша українська електронна бібліотека підручників. - Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com.ua/ekologiya/rozrahunok_zbitkiv_zabrudnennya_dovkillya .–Назва з екрану.

Збитки від забруднення довкілля, їх види та методи нарахування [Електронний ресурс]/ наукова бібліотека «Буковина» - Режим доступу до ресурсу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3619/ .– Назва з екрану.

Конспект лекцій «Страхування-Шелехов». [Електронний ресурс]/ Режим доступу до ресурсу: http://readbookz.com/book/114/2893.html – Назва з екрану.

Загальна класифікація порушень навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]/ Писаренко В.Н., Писаренко П.В., Писаренко В.В. Сільськогосподарсько галузевий сервер- Режим доступу до ресурсу: http://www.agromage.com/stat_id.php?id=526.–Назва з екрану.

Бухгалтерська інтерпретація екологічного збитку [Електронный ресурс]/ І. В. Замула.

Вісник Хмельницького національного університету 2009, №4. Т.3. Режим доступу до журн. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_4_3/107-110.pdf.– Назва з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА