ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ

О.І. Оштук, К. К. Захарченко

Анотація


Фінансова робота на підприємствах безпосередньо пов'язана з
формуванням та ефективним використанням грошових ресурсів або капіталу. Тому важливим є питання вибору джерел фінансування підприємства. Для інвесторів важливим є оцінка підприємства куди вони будуть вкладати кошти. Статтю присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо вибору принципу визначення вартості капіталу. Так як правильний принцип в подальшому вплине на інвестиції в підприємство.


Ключові слова


вартість капіталу; чистий прибуток; дивіденди; емісія акцій; банківський кредит; прибуток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Каталог періодичних видань [Електронний ресурс] / А. В. Череп – Інвествознавство. Навчальний посібник // – Режим доступу до статті:http://www.info-library.com.ua/books-text-3094.html

Бібліотека онлайн [Електронний ресурс] / О. М. Кравчук, В. П. Лещук – Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник // – Режим доступу до статті: http://ebooktime.net/book_36_glava_60_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_9._%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D.html

Перша українська електронна бібліотека підручників [Електронний ресурс] / І. П. Мойсеєнко – Інвестування. Навчальний посібник // – Режим доступу до статті: http://pidruchniki.com.ua/11510513/investuvannya/printsip_otsinki_kapitalu_pidpriyemstva

Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Ярощук; Тернопільська академія народного господарства. – Т., 2004.

Федотова М.Ю. Оценка стоимости бизнеса и использование её результатов в целях повышения эффективности деятельности компании // Финансовый менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 3-23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.