ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Автор(и)

  • Ю.П. Матусов
  • А.С. Будаєва

Ключові слова:

основні фонди, стратегія, управління, стратегічний контроль, ефективність, результативність, конкурентоспроможність.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню і розробці ефективних стратегій управління основним капіталом підприємства, розглянуто роль стратегічного підходу в управлінні основними фондами, сформовано стратегію підвищення ефективності відтворення та використання основних фондів, з метою виявлення резервів та створення конкурентноспроможної продукції.

Посилання

Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки та підприємництва. К.: «Вища школа», 2002. – 690 с

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально- практичний посібник. – Дніпропетровськ; ТОВ «Баланс-Клуб», 2005 – 289 с.

Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол.: А.А. Мазаракі, А.Д. Бутко, С.І. Бай. - К.: КНТЕУ, 2004. – 280 с.

Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168с.

Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: ЦНЛ, 2005. – 398 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА