МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇН «ВЕЛИКОЇ ВІСІМКИ», УКРАЇНИ І КИТАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • С. В. Войтко
  • Є. О. Головата

Ключові слова:

макроекономічні показники, індикатор свободи торгівлі, тенденції, аналіз динаміки.

Анотація

Приведено основні особливості макроекономічних показників та індикатора свободи торгівлі. Розглянуто необхідність розробки методів аналізу значень, динаміки та тенденцій макроекономічних показників і їх співвідношень з використанням індикатора свободи торгівлі. Виявлено основні тенденції зміни національних макроекономічних показників та їх динаміку. Окреслено передумови використання динамічної моделі та складові запропонованої методики. Зазначено особливості, які отримані в результаті аналізу за динамічною моделлю.

Посилання

Згуровський, М. З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2009 р. [Текст] / М.

З. Згуровський – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». 2006. – 84 с.

Держкомстат [Електронний ресурс]: Державний комітет статистики України. – Електрон. дан. – 1996 - 2009 – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Міністерство економіки [Електронний ресурс]: Міністерство економіки України. – Електрон. дан. – 1996 - 2009 – Режим доступу: www.me.kmu.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Міністерство фінансів [Електронний ресурс]: Міністерство фінансів України. – Електрон. дан. – 1996 - 2009 – Режим доступу: www.mіnfin.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

HF [Electronic Resource]: Heritage Fundation. – Електрон. дан. (1 файл). 2007 – Mode of access: www.heritage.org – Last access: Read 2010. – Title from the screen.

Bureau of Economic Analysis [Electronic Resource]: United States Bureau of Economic Analysis. – Електрон. дан. – 1997 - 2009 – Mode of access: http://www.bea.gov – Last access: Read 2010. – Title from the screen.

Bureau of Economic Analysis [Electronic Resource]: United States Bureau of Economic Analysis. – Електрон. дан. – 1997 - 2009 – Mode of access: http://www.bea.gov – Last access: Read 2010. – Title from the screen.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ