ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • А.В. Ружицький

Ключові слова:

фактори економічної безпеки, загрози економічній безпеці, показник економічної безпеки.

Анотація

В статті досліджується вплив умов діяльності підприємств на їх економічну безпеку. Описуються фактори та загрози, які перешкоджають нормальному функціонуванню економіки підприємств. Подано загальні завдання, які постають перед системою управління економічною безпекою підприємств. Запропоновано систему кількісних і якісних показників економічної безпеки підприємства.

Посилання

Ареф’єва, О. В. Планування економічної безпеки підприємств [Текст]/ О.В.Ареф’єва, Т.Б.Кузенко; Європ. ун-т. – К., 2004. – 169 с.: іл., табл. Бібліогр.: с. 160-169.

Баранецька О. В. Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної безпеки держави [Текст] // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2008. – N 4 (28): Право. Економіка. Управління. – С. 436–442.

Кравчук, О. Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства [Текст] / Кравчук О.Я., Кравчук П.Я. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 253, [1] с.: табл. Бібліогр.: с. 220-236.

Механизмы управления экономической безопасностью [Текст] / Лысенко Ю.Г., Мищенко С.Г., Руденский Р.А., Спиридонов А.А.; Донец. нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 175, [1] с.: ил., табл. Библиогр.: с. 174-176.

Новікова, О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. [Текст] / О.Ф.Новікова, Р.В.Покотоленко; [наук. ред. О.І.Амоша]; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – 407 с.: іл., табл.Бібліогр.: с. 344-362.

Пономаренко, В. С. Концептуальні основи економічної безпеки [Текст] / Пономаренко В. С., Кавун С. В. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 255 с.: іл., табл. Бібліогр.: с. 232-243.

Тумар, Н.Б. Экономическая безопасность предприятия [Текст] / Харьк. ин-т бизнеса и менеджмента. – Х., 2006. – 157 с.: ил. Библиогр.: с. 143-145.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ