ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • С. О. Тульчинська
  • О. О. Кліннік

Ключові слова:

якість продукції, конкурентоспроможність, міжнародна торгівля, забезпечення якості, стандартизація, сертифікація товару.

Анотація

В розрізі даної роботи висвітлені основні проблеми і шляхи їх вирішення в сфері забезпечення якості продукції на підприємствах України. Розглянуто якість продукції, як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності товарів українських виробників на міжнародному ринку.

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Перевод с английского В. Б. Боброва / Под общ. редакцией О.Г. Радыновой, Ю.И. Куколева / Москва, издательство «Прогресс», 1991. – 657 стр. / ББК 65.9 (7США) К73. - ISBN-0-13-557232-0.

Толкачева Е.В. Качество как один из основных элементов конкурентоспособности товара на международном рынке [Електронный ресурс]: Електрон. дан. – Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp59/knp59_166-167/ Культура народов Причерноморья. – 2005. – N59. – С. 166-167.

Словник законодавчих термінів – Закон України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (ст.1) - [Електронный ресурс]: Електрон. дан. – Режим доступу - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.21512.0.

Круш П. В., Тульчинська С. О., Тульчинський Р. В., Кириченко С. О., Кривда О. В., Кавтиш О. П. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 206 с. – ISBN 978-966-364-575-9.

Статистика зовнішньої торгівлі України товарами – Експрес випуск, червень 2010 - [Електронный ресурс]: Електрон. дан. – Режим доступу - http://www.ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ