№ 7 (2011)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 245 с.

 

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 8 від 29.03.2011 р.