№ 7 (2011)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва, запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

 

Круш П.В.

к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

 

Гавриш О.А.

д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

Дергачова В.В.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Солнцев С.А.

д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»

Яловий Г.К.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

 

 

Ангелов К.П.

д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)

Малий І.Й.

д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Маляренко А.Д.

д.т.н., професор, БНТУ

Стеченко Д.М.

д.е.н., професор, МУФ

Супрун В.П.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Шегда А.В.

д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка

Довгань Л.Є.

к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Зозульов О.В.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Митаков М.В.

к.т.н., доцент, БНТУ

Темичев А.М.

к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО

Ткаченко Т.П.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Тульчинська С.О.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

 

 

Тюленєва Ю.В.

к.е.н., ст. викладач НТУУ «КПІ»

 

 

 

 

Антошко Т.Р.

асистент, НТУУ «КПІ»

 

Белісов О.В.

асистент, НТУУ «КПІ»

 

Мезенцева О.О.

асистент, НТУУ «КПІ»

 


Опубліковано: 2015-07-13

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА