ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

державна інноваційна політика, інновація, нововведення, державне регулювання.

Анотація

В статті проаналізовано проблемні питання інноваційного розвитку України та визначено аспекти державного регулювання процесом інноваційного розвитку економіки та з’ясовано економічну сутність цього процесу.

Посилання

Александрова В.П., Скрипченко М.І., Федулова Л.І. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В. П. Александрова, М. І. Скрипченко, Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 2 . - С. 9-27.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Урядовий кур’єр від 07.08.2002 - № 143.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг./ Б.Санто – М.: Прогресс, 1990.– 296 с.

Климко І.О. Стимулювання інноваційної діяльності підприємства. [Електронний ресурс] /І.О.Климко// - Режим доступу:

//http://www.bdpu.org/scientific_published/conf021009/articles/Section_1/Klimko.pdf

Франчук Т. О. Автореф. Канд. Екон. Наук: 25.00.02 – Механізми державного управління / Т. О Франчук.; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ. — К., 2008. — 18 с.

Сапа Н.В. інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку українського суспільства / Н.В.Сапа // Гуманітарний вісник ЗДІА. Випуск 39. – 2009. - С. 174-183.

Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. / І.І.Цигилик, С.О., Кропельницька, О.І Мозіль., І.Г. Ткачук – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ