КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ФІРМИ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О.С. Хринюк, Т.В. Зінченко

Анотація


У статті розглянуто поняття конкурентних переваг фірми, їх суть, джерела виникнення, класифікації. Проаналізовано концепцію «ланцюга цінностей», його структуру та основні положення. Визначено елементи оцінки конкурентної позиції фірми та можливі дії щодо підтримання конкурентних переваг.


Ключові слова


конкуренція; конкурентні переваги; компетенції; «ланцюг цінностей».

Повний текст:

PDF

Посилання


Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / Должанський І.З., Загорна Т.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга 2–е изд. / Котлер Ф., Армстронг Г. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 1200 с.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб./ Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. – К.: ТОВ «УВПК» «ЕксОб», 2002. – 560 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко. Т.В., Вакуленко

А.В. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

Коломієць І.Ф. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації / Конкуренція. – 2007. – № 3.– С.16–26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.