ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОКАЗНИКОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (EVA)

Автор(и)

  • С.С Данильченко

Ключові слова:

вартісний менеджмент, економічна додана вартість, учасники підприємницької діяльності.

Анотація

В статті розглянуто необхідність застосування в управлінській діяльності підприємств концепції економічної доданої вартості (EVA). Приведена укрупнена класифікація видів вартості підприємства в залежності від зацікавлених сторін підприємницької діяльності. Проаналізована методика розрахунку економічної доданої вартості. Запропоновано нові можливості застосування результату визначення економічної доданої вартості різними учасниками підприємницької діяльності.

Посилання

Грязнова А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). [Текст] / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 544 с.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. [Текст] / Дамодаран А.; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1232 с.

Есипов В. Оценка бизнеса. [Текст] / Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. – 465 с.: ил.

Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. [Текст] / Коупленд Т., Коллер Т. – [3-е изд.]; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.: ил.

Оценка бизнеса: [Учебник] / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.: ил.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА