БІОЕНЕРГЕТИКА, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

біогаз, біогазова установка, біоенергетика, «зелена енергетика», «зелений» тариф, нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ).

Анотація

Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) розглядається як один із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Наявність невичерпної ресурсної бази та екологічна чистота НВДЕ є визначальними їх перевагами в умовах вичерпання ресурсів органічного палива та зростаючих темпів забруднення довкілля. У зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії українським підприємствам в перспективі необхідно переходити на альтернативні джерела енергії, одним з яких є біоенергетика.

Посилання

Суходоля О.М. Енергоефективність національної економіки: методологія дослідження та механізми реалізації: Монографія. – К.:НАДУ, 2006. - 400 с.

Інноваційні пріоритети паливно–енергетичного комплексу України / Під заг. ред. А.К.Шидловського . – К.: УЕЗ, 2005 – 512 с.

Закон України «Про енергозбереження» вiд 01.07.1994 № 74/94–ВР. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 30, ст.283.

Наказ 06.12.2004 N 268 Державний комітет України з нагляду за охороною праці «Про затвердження правил охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба»

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/archives/1734.

Подробности–ТВ [Електроний ресурс]. – Режим доступу:

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2009/01/16/577051.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ