МІСЦЕ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • К.В. Шелехов
  • О.І. Шемякова

Ключові слова:

фінансовий стан підприємства, фінансовий аналіз, бухгалтерська звітність, управлінське рішення.

Анотація

У статті викладено теоретичні аспекти фінансового стану підприємства, визначено напрямки проведення його аналізу. Розглянуто місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу фінансово господарської діяльності підприємства, як основного методу оцінювання та прогнозування фінансового стану підприємства, та його місце у прийняті управлінських рішень Досліджені необхідні для проведення фінансового аналізу джерела інформації та їх особливості.

Посилання

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152с.: іл. – Бібліогр.: с. 142–144.

Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. / Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2003. – 416 с. –

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник /За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003

Шеремет А. Д. Финансы предприятий. / Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 344 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА