ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.І. Сeражим
  • Є.Ю. Балюк

Ключові слова:

експортна політика, імпортна політика, конкурентоздатність, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика.

Анотація

У роботі розкрито стан експортно-імпортної діяльності України як основи соціально-економічного розвитку держави, запропоновано складові щодо активної експортної політики, заходи щодо активної імпортної політики, визначено правові режими для товарів, що імпортуються з держав-членів СОТ.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Загальні засади експортно-імпортної діяльності / Бутинець Ф.Ф. // Облік і аналіз в ЗЕД: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Житомир: ПП Рута, 2001. – 542с.

Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності / Кадуріна Л.О. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 272с.

Румянцев А.П. Міжнародна економіка / Румянцев А.П., Климко Н.Г. – К.: Знання прес, 2003. – 447с.

Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченк І.Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. № 959-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ