ОСНОВНІ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В.І. Депутат, Р.І. Овчаренко

Анотація


В цій статті мова йде про характеристику основних моделей діяльності підприємств з метою активного їх розвитку.


Ключові слова


підприємство; фірма; модель; «транзакційні витрати»; ринкові угоди; цінова інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 листопада 2010 р. – К.:ПАЛИВОДА А.В,2019. – 192 с.

Экономика предприятия и отрасли промышленности: Учебник (под ред. А.С. Пелиха, 4–е издание, перераб. и доп. – Ростов–на–Дону, 2001.

Волков О.И. , Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций –М. ИНФРА–М, 2004. – 280с.

Ковальчук В.М, Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 647 с.

Економіка підприємства.: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, БМСердюка. – К.: Ельга–Н. КНТ, 2007. – 780с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.