ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Т.Є. Шевченко, А.Р. Гончарук

Анотація


В статті розглядаються питання використання методології і інструментів проектного менеджменту для підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління підприємством. Надаються рекомендації щодо застосування сучасних програмних продуктів для управління проектами і вдосконалення організаційної структури підприємства.


Ключові слова


проектний менеджмент; промислові підприємства; системи автоматизованого управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архангельський В.И., Богаенеко И.Н., Рюмшин Н.А. и др..Структурированные интегрированные АСУ. « Автоматизация производственных процессов», К.: №1, 1999.c.1- 11.

Богаенко И.Н., Грабовский Г.Г. Рюмшин Н.А. и др..Интегрированные

организационно-технические АСУ промышленных предприятий. – К.: НПК «КИА», 2002.

– 176с

Архангельський В.И., Богаенко И.Н., Рюмшин Н.А. Интегрированные АСУ в промышленности. - К.: НПК «КИА», 2001. – 313с.

Управление программами и проектами. Разу М.Л. и др. – М.: ИНФРА, 1999. – 392с

Мазур Н.Н., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.Н. Мазура.- 3-е изд.-М.: Омега-Л, 2004.-с.664.

Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528с.

Кобилицький Л.С., Управління проектами: Навч. посібник..- К.: МАУП, 2002.- 200с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.