СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О.В Кукоба

Ключові слова:

організаційно-технічний рівень, організація виробництва, організація праці, організація управління.

Анотація

У статті представлені результати розрахунків показників організаційно-технічного рівня вагонобудівних підприємств. Наведені нові методи визначення оціночних показників організації діяльності підприємств. Зроблено висновки про основні резерви щодо удосконалення організації діяльності вагонобудівних підприємств.

Посилання

Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємств : монографія [Текст] / В. П. Кукоба ; М–во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун–т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 270 с.

Механизация и автоматизация процессов управления на производственных складах машиностроительного завода [Текст] / А.Л. Марголин, И.М. Ратнер. – 1968. – 29 с (Тема 2 ; Вып.26).

ММ 1.4.1446–2002 Создание и внедрение организационных проектов цехов, отвечающих требованиям НОТ [Текст]. – М.: НИАТ, 2002. – 68 с.

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень 2009 року. [Електронний документ] / http:// www.ukrstat.gov.ua / express/ expr2009/

/ 46_pdf.zip.

Организация оперативно–производственного планирования и учета в

механическом цехе : (Опыт з–да «Красный пролетарий») [Текст] / А.Л.Марголин, И.М. Ратнер. – 1967. – 96с. (Тема 14 ; Вып.23).

Річний звіт. Відкрите Акціонерне Товариство «Азовзагальмаш» [Електронний ресурс] / http:// smida.gov.ua /emitents/ zvit_menu.php?

id=31980&forma=FP&zvit_type=vat177&kod=13504334

Річний звіт. Відкрите акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» [Електронний ресурс] / http:// www.smida.gov.ua/ emitents/ year/ ?id=20371&did=35

Річний звіт. Відкрите акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» [Електронний ресурс] / http:// www.smida.gov.ua/ emitents/ year/?id=29050&did=35

Річний звіт. Відкрите акціонерне товариство «Стахановський вагонобудівний завод» [Електронний ресурс] / http:// www. smida.gov.ua / emitents/year/?id=8061&did=35

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ