МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційний потенціал, потенціал підприємства, комплексний підхід, інноваційний розвиток.

Анотація

В статті розглянуті та проаналізовані методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємств. Запропонований комплексний підхід базується на використанні системи показників. На їх основі побудовано інтегральний показник, який свідчить про рівень інноваційного потенціалу

Посилання

Концепция зкономической стабилизации й роста в Украине // Зконо-мика Украйни. - 1998. - № 1. - С. 4-17.

Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие рьіночннх возможностей: проблеми управлення. - СумьІ: ВВП Мрія-1 ЛТД, 1999. - 222 с.

Верба В.А., 3. Новиков І.В. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки. – 2003. – № 3. – 187 с., с.87

Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка // Фінанси України. – 2006. – № 5.– 230 с., с. 143

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Пер. с пол. – Москва.: Статистика, 1980. – 152 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку Україні (2004-2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол. А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.: Нац. ін-т. страт. дослідж. Ін-т. екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Александрова, В. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України [Текст] / Александрова В., Скрипниченко М., Федулова Л. // Економіка та прогнозування – 2007. - № 2. – С. 9 – 26.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ