МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Автор(и)

Ключові слова:

порівняльний аналіз, економічний показник, методика, показник якості, асортимент, споживач, інвестор.

Анотація

Розглянуто питання доцільності проведення порівняльного аналізу і складено методику аналізу відкритих економічних показників хімічних виробництв.

Посилання

Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 р. - Стаття 4.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. ISBN 966–574–416–Х

Економіка підприємства : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин, Г.І. Кіндрацька ; за заг. ред. Й. М. Петровича. - 2-ге вид., випр. - Львів : «Магнолія 2006», 2008. - 580 с. - ISBN 966-8340-20-5.

Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.: іл. – ISBN 966-608-358-2.

Киреев А.П. Международная экономика: в 2-х ч. – Ч. І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для ВУЗов – М.: Международные отношения, 1997. – 416 с. – ISBN 5-7133-0899-5.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА