ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість продукції, рентабельність продукції, витрати підприємства, економічний аналіз, статті калькуляції собівартості, оптимізація собівартості.

Анотація

У статті розглянуто методи формування собівартості продукції та її показників на ЗАТ «Оболонь». Запропонована система являє собою необхідний інструментарій для визначення і оцінки процесів ефективності виробництва, виявлення резервів та шляхів її зростання. Дані, що було отримано в результаті дослідження, дозволили розробити рекомендації щодо доцільності використання даних методів на підприємстві, обґрунтувати теоретичні аспекти можливостей покращення та стабілізації собівартості продукції підприємства.

Посилання

Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів [Текст]. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.– ISBN 5–201–16443–0.

Економіка підприємства: Підручник [Текст]/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2–ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.– ISBN 5–201–14523–0.

Дані по підприємству за роки діяльності [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ