ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Б.М. Сердюк, Г.Г. Бочарова

Анотація


У статті розглянуто методи формування собівартості продукції та її показників на ЗАТ «Оболонь». Запропонована система являє собою необхідний інструментарій для визначення і оцінки процесів ефективності виробництва, виявлення резервів та шляхів її зростання. Дані, що було отримано в результаті дослідження, дозволили розробити рекомендації щодо доцільності використання даних методів на підприємстві, обґрунтувати теоретичні аспекти можливостей покращення та стабілізації собівартості продукції підприємства.


Ключові слова


собівартість продукції; рентабельність продукції; витрати підприємства; економічний аналіз; статті калькуляції собівартості; оптимізація собівартості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів [Текст]. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.– ISBN 5–201–16443–0.

Економіка підприємства: Підручник [Текст]/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2–ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.– ISBN 5–201–14523–0.

Дані по підприємству за роки діяльності [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.