МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість, шляхи зниження собівартості продукції, оптимізація собівартості, витрати виробництва, економія витрат, програма, норма витрат.

Анотація

У статті розглядаються основні методологічні положення щодо заходів спрямованих на зниження собівартості продукції на підприємстві. Обґрунтована необхідність проведення цих заходів , ідентифіковані чинники, що спонукають підприємство до зниження собівартості, надані рекомендації щодо розробки програми підприємства зі зниження собівартості продукції.

Посилання

Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст]: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 2002. – 1000с.

Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства [Текст]: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488

Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек

производства [Текст] М.: Финансы и статистика, 2001. 143 с.

Кондратюк О.І. Удосконаленя системи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] // Фінанси України.– 2004.- №11.–С.310-316

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік на підприємствах України [Текст]. - К.: Лібра, 2005. - 552 с.

Мочерний С.В., Донбенко М.В. Економічна теорія [Електронний ресурс]- Київ: Альма матер, 2010

http://pidruchniki.com.ua/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-_mocherniy_sv

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ