МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Т.Є. Шевченко, Г.Г. Бочарова

Анотація


У статті розглядаються основні методологічні положення щодо заходів спрямованих на зниження собівартості продукції на підприємстві. Обґрунтована необхідність проведення цих заходів , ідентифіковані чинники, що спонукають підприємство до зниження собівартості, надані рекомендації щодо розробки програми підприємства зі зниження собівартості продукції.


Ключові слова


собівартість; шляхи зниження собівартості продукції; оптимізація собівартості; витрати виробництва; економія витрат; програма; норма витрат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст]: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 2002. – 1000с.

Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства [Текст]: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488

Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек

производства [Текст] М.: Финансы и статистика, 2001. 143 с.

Кондратюк О.І. Удосконаленя системи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] // Фінанси України.– 2004.- №11.–С.310-316

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік на підприємствах України [Текст]. - К.: Лібра, 2005. - 552 с.

Мочерний С.В., Донбенко М.В. Економічна теорія [Електронний ресурс]- Київ: Альма матер, 2010

http://pidruchniki.com.ua/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-_mocherniy_sv


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.