ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

Ключові слова:

венчурний фонд, бізнес-ангел, інноваційний концерн, мале підприємництво, інноваційна діяльність, венчурне інвестування, фінансування.

Анотація

У статті розглянуто особливості фінансування інноваційного малого підприємництва за рахунок венчурних інвестицій, визначено джерела венчурних інвестицій, розроблено схему взаємозв’язків між учасниками ринку венчурного капіталу.

Посилання

Плакіда В.Т. Конспект лекцій [Текст] / В.Т. Плакіда, Н.М. Богдан – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/232753/.

Садєков А.А. Особливості форм та джерел фінансування малого інноваційного підприємництва [Текст] / А.А. Садєков // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: І Міжнар. наук. –практ. конф. 2008 р. 26 лют., м. Донецьк : [матеріали]. – Донецьк, 2008. – С. 523.

Шевцов А. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання [аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/6.htm.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу // Поняття венчурного капіталу: неформальний та формальний сектори : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/files/articles/204/13_4.pdf.

Каржаув А. Т. Национальная система венчурного инвестирования [Текст] / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьев. – М. : ЗАО Изд-во «Экономика», 2005. – 239 с. ISBN: 5-282-02468-3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ