АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПІДТРИМЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

Ключові слова:

податкова пільга, податкові канікули, одержавлення, кредит.

Анотація

У статті визначено методи підтримки підприємництва у різних країнах світу. Зроблено аналіз цих методів. Визначено найоптимальніший для України метод.

Посилання

Басаков Михаил Иванович Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах.– Ростов–на–Дону: Феникс, 2000.– 320с.

Буров Александр Сергеевич Международный маркетинг.– М: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2005.– 284с.

Горчикова И.Н. Менеджмент. М.: Изд–во «Юнити», 1994.–685 с.

Старостіна Алла Олексіївна, Зозульов Олександр Вікторович Маркетинг.– К.: Знання–Прес, 2003.– 328с.

Стратегічні орієнтири для України.– К: АГТ, 2002.– 36с.

Фінансова діяльність підприємств.– К.: ВД «Професіонал», 2004.– 240с.

Чугунов Ігор Якович Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку.– К.: НІОС, 2003.– 488С.

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ