АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ – ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

антикризове управління, фінансово-економічна діяльність, фінансова стійкість, санація, реорганізація, фінансово- економічний аналіз.

Анотація

У статті розглянуті основні показники аналізу фінансової діяльності підприємства та визначено співвідношення між поняттями фінансова стійкість підприємства та санація підприємства, досліджені основні положення антикризового управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, проаналізовано класичну модель процесу санації та узагальнено компоненти фінансово-економічного аналізу.

Посилання

Закон України. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: станом на 1 грудня 2002 р. / Верховна Рада України – К.: Юстініан, 2003. – 453 с.

Белінський П.І. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті : навч. посібн. / укл. П.І. Белінський. - Чернівці : Вид-во «Рута», 2004 - 72 с.

Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: (навч. посіб.) / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

Крейнина Н. М. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений / Н. М. Крейнина // Финансовый менеджмент. — 2001. — № 2. — С. 10.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методичні заходи та практичний інструментарій / Лігоненко Л.О. – К : КНЕУ, 2005.

Островська О. А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства / О.А. Островська // Экономика Крыма. – 2003. – № 8. – С.55 – 60.

Уткин Е. А. Антикризисное управление / Уткин Е. А. – М. : ТАНДЕМ «Экос», 2008. – 330 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ