№ 15 (2014)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А.,  Яловий Г.К.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Стеченко Д.М., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М., Тульчинська С.О.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю.Опубліковано: 2015-07-14

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА