№ 15 (2014)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с.

Рекомендовано Вченою Радою факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 8 від 31.03.2014 р.