ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційний потенціал, конкурентоспроможність, ресурси, управління, підприємство, оцінка, ефективність.

Анотація

В цій статті досліджено структуру, принципи формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємств, що є дуже важливим для конкурентоздатності підприємств в Україні.

Посилання

Управление организацией / Под ред. А. Г. Поршневая, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Г.: ИНФРА-М, 2000.- 669с.

Бовин А.А., Управление инновациями в организациях / Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. – М: Омега-Л, 2008. – 415 с.

Бузько И.Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий / Бузько И.Р., Дмитренко И.Э., Сущенко О.А. Монография. Алчевск: Изд-во ДГМИ, 2002.- 216с.

Кокурин Д.И. Инновационная деятельность.- Г.: Экзамен, 2001.- 575 с.

Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176с.

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 254с.

Економічна енциклопедія: В 3 т. / Редкол. СВ. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – С. 952.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ