Напрямки активізації комунікативної політики підприємства

В.М. Марченко, А.О. Єфімович

Анотація


У статті розглядаються особливості маркетингової комунікативної політики сучасних підприємств.

 


Ключові слова


маркетинг; комунікація; споживач; підприємство; ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Королько В.Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2012.

Основи маркетингу / Альфред Кус: Пер. з нім. А.Ф. Павленко, В.П.Пилипчук.– К.: Нічлава, 2012.– 224 с.

Коханов Є.Ф. Теоретичні та методологічні основи PR-діяльності (соціологічний аспект): Монографія. – М.: «РІП – холдинг», 2004. – 202 с.

Мамардашвілі А. Експертна оцінка елементів маркетингових комунікацій / Служба PR. 2008. № 4. – С. 18 – 21

Марконі Д. PR: повне керівництво. Пер. з англ. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леонова. – М.: Вершина, 2006. – 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.