ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУКУПНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ

Автор(и)

  • О.В. Клименко

Ключові слова:

фінансові результати, сукупний дохід.

Анотація

Досліджено формування фінансових результатів та сукупного доходу підприємства в умовах реформування системи обліку в Україні.

Посилання

Україна. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Мінфіну України 7.02.2013р. № 73. Зареєстроване в Мін’юсті України 28.02.2013 р. № 336/22868.

Україна. Методичні рекомендації по заповненню форм фінансової звітності. Затверджені наказом Мінфіну України 28.03.2013р. № 433.

Круш П.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток: навч. посібник / Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.І. – К.: НТУУ «КПІ». 2012. – 488 с.

Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затверджене наказом Мінфіну України 30.11.2001 р. № 559. Зареєстроване в Мін’юсті України 19.12.2001 р. № 1050/6241.

Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджене наказом Мінфіну України 10.18.2000 р. № 193. Зареєстроване в Мін’юсті України 17.08.2000 р. № 515/4736.

І. Голошевич Форма № 2: звіт про фінансові результати та сукупний дохід // Бухгалтерія № 5 (1096) від 3.02.2014 р. С. 38-46.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ