СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

О.А. Гавриш, Н.П. Круш

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан та динаміку фінансування інноваційної діяльності акціонерних товариств машинобудування національного господарства у 2007-2012 роках. Виявлено основні проблеми і визначено перспективи інноваційного розвитку акціонерних товариств машинобудування у частині стимулювання їхнього фінансування.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; акціонерні товариства машинобудування; фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформація Держстату України «Індекси промислової продукції»(2000-2012 рр.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Тельнова А. В. Розвиток класифікації концепцій фінансового менеджменту / А. В. Тельнова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6 (16). – С. 305 – 310

Юринець З.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі / З.В. Юринець, Д.Б. Задорожннй, В.В. Звір // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вил. 23.10.-С. 282-291.

Гончарова О.М. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах / О.М. Гончарова // Збірник наукових праць теоретичних та прикладних питань економіки – випуск № 27 [Електронний ресурс]. – http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2012_27_1/Zb27_1_34.pdf

Статистичний щорічник України за 2011 рік / Під ред. О.Г.Осауленка – Київ. – ТОВ «Август Трейд». – 2012

Промисловість України у 2007–2010 роках. Статистичний збірник / За ред. Л.М. Овденко. – Київ. – 2011.

Збірники Держстату «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за 2009-2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.