СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «ОБОЛОНЬ» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

О.О. Державський, А.В. Державська

Анотація


У даній статті проаналізовано внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовища України на діяльність корпорації «Оболонь», розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності продуктово-ринкової стратегії корпорації з метою підвищення конкурентоспроможності продукції корпорації «Оболонь» на українському ринку безалкогольних напоїв.


Ключові слова


ситуаційний аналіз; конкурентоспроможність; конкуренція; SWOT-аналіз; продуктово-ринкова стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, І.В.Балабанова, А.В.Балабаниць та ін. ; за ред. Л. В.Балабанової. – 2-е вид., вип. і доп. – К. : Знання, 2005. – 301 с.

Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: Начальний посібник. – К.: «Видавничий дім «професіонал», 2009. – 320 с.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 560 с.

Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с.

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива:

Пер. с фр. – М.: Наука, 1994. – 589 с.

Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Сайт ПАТ «Оболонь» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.obolon.ua.

Сайт ТМ «Живчик» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zhivchik.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.