Роль нематеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці персоналу

Автор(и)

Ключові слова:

мотивація, ієрархія потреб, продуктивність, управління персоналом, кадровий менеджмент, організаційна культура, моральне стимулювання.

Анотація

У статті досліджено проблеми організації мотивації персоналу, роль особистості в організації як основного її суб’єкта. Обґрунтовано роль нематеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці. Визначено методи нематеріальної мотивації, які доцільно використовувати на підприємствах України у сучасних умовах.

 

Посилання

Емерсон Г. Дванадцять принципів продуктивності / Гаррінгтон Емерсон–1911р. – 102 с.

Маслоу А. Мотивація і особистість. 3-тє видання. /АбрахамХарольдМаслоу// Пер. З англ. – СПб. : Євразія, 2010. – 352 с.

Поняття і специфіка людського ресурсу. [Електроннийресурс]. – Режим доступу:http://onlymyfacts.in.ua/economy332.html

Спілка кадровиків і спеціалістів з управління персоналом. HR Ліга [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=8587

Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць, 2011р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : КНЕУ, 2011 р. – 144 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ