ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ

С.О. Кириченко

Анотація


В статті досліджується теорія конкуренції та конкурентних переваг спираючись на дослідження А. Сміта та інших зарубіжних авторів. Трансформація поняття конкуренція та адаптація ринку до сучасних реалій. Розкриті механізми та методи конкурентної боротьби, а також вплив кризових явищ на стан економіки.

Ключові слова


конкуренція; вигода; попит; пропозиція; ринок; виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


. Маршалл А. Принципы политическойэкономии . М.: Центр, 2007. 698 с.

. Портер М. Конкуреция . М. : Вильямс , 2010. 608 с.

. Робинсон Дж. Экономическаятеория несовершеннойконкуренции. М. , 1989. 302 с.

. Смит А. Исследование о природе и причинах богатстванародов. – М.: Эксмо, 2007. – (Серия: Антологияэкономическоймысли) – 960 с.

. Хайек ф. Конкуренція як процедура відкриття / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989 . № 12 . С. 5-17 .

. Хамел Г. , Прахалад К. К. Конкуренция за будущее. Создание рынка завтрашнего дня. М. : Олимп-бизнес , 2002. 288 с.

. Чемберлин Е. Теория монополистическойконкуренции . М.: Центр , 1997. 302 с.

. Шумпетер Й. Теорияэкономического развития . М. , 1982. 864 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.