ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

конкуренція, вигода, попит, пропозиція, ринок, виробництво.

Анотація

В статті досліджується теорія конкуренції та конкурентних переваг спираючись на дослідження А. Сміта та інших зарубіжних авторів. Трансформація поняття конкуренція та адаптація ринку до сучасних реалій. Розкриті механізми та методи конкурентної боротьби, а також вплив кризових явищ на стан економіки.

Посилання

. Маршалл А. Принципы политическойэкономии . М.: Центр, 2007. 698 с.

. Портер М. Конкуреция . М. : Вильямс , 2010. 608 с.

. Робинсон Дж. Экономическаятеория несовершеннойконкуренции. М. , 1989. 302 с.

. Смит А. Исследование о природе и причинах богатстванародов. – М.: Эксмо, 2007. – (Серия: Антологияэкономическоймысли) – 960 с.

. Хайек ф. Конкуренція як процедура відкриття / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989 . № 12 . С. 5-17 .

. Хамел Г. , Прахалад К. К. Конкуренция за будущее. Создание рынка завтрашнего дня. М. : Олимп-бизнес , 2002. 288 с.

. Чемберлин Е. Теория монополистическойконкуренции . М.: Центр , 1997. 302 с.

. Шумпетер Й. Теорияэкономического развития . М. , 1982. 864 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ