КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СТАН НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А.П. Сіренко
  • Р.А. Якименко

Ключові слова:

культура, корпоративна культура, культура на підприємстві, чинники формування, стан розвитку.

Анотація

У статті досліджується корпоративна культура підприємства, чинники її формування та розвитку. А також порівняння її стану та розвитку сьогодні на підприємствах України з західними підприємствами.

Посилання

Бойчук Л.М. Розвиток корпоративної культури вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. – Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://mev-hnu.com/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija/ 1_svitova_ekonomichna_integracija_ta_globalizacijni_procesi_v_khkhi_stolitti/rozvitok_korporativnoji_kulturi_vitchiznjanikh_pidpriemstv_v_umovakh_globalizaciji/21-1-0-152

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

Зеркаль А.В. Особливості формування корпоративної культури у галузі машинобудування. – Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029

Культурологія : [навч. посіб.] / Шейко В.М. – К.: 2012. – 494 с.

Савчук Л. Розвиток корпоративної культури в Україні. – Електронний ресурс : [Режим доступу] :http://personal.in.ua/article.php?ida=68

Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : [навч. посіб.] / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 360 с.

Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : [навч. посіб.] / Л.Г. Шморгун – К. : Знання – 2010. – С. 180

Офіційний сайт Приват банку. – Електронний ресурс: [Режим доступу] : http://privatbank.ua/about/

Інтернет-ресурс: http://www.personal-service.com.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ