Економічна доцільність впровадження екологічної стандартизації на підприємствах України

Автор(и)

Ключові слова:

екологічна стандартизація, екологічний стандарт, конкурентоспроможність, еколого-економічна безпека.

Анотація

В цій статті досліджено принципи впровадження екологічної стандартизації, що є дуже важливим для розвитку та конкурентоспроможності підприємства на Україні. Основну увагу приділено захисту навколишнього середовища та раціональному природокористуванню.

 

 

Посилання

Тарасова В. В., Малиновский А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

Минин Б.А., Гребенюк Г.Н. Социально-экологическая сертификация: Учебн.пособие. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 144 с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. – К.:Т-во «Знання», КОО. – 471 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ