АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.А. Підлісна, О.О. Бобешко

Анотація


Стаття присвячена пошуку оптимальних джерел фінансування діяльності промислових підприємств та оцінці розвитку промислового виробництва, ефективності власних чи запозичених коштів на всіх етапах розвитку підприємства. Систематизовано світовий досвід і визначено напрям інформаційних потоків при формуванні переліку джерел фінансування промислових підприємств України.

 


Ключові слова


промислове підприємство; джерела фінансування; капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балдини К.В. Інвестиции: Системный анализ и управление. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 288 с.

Державна служба статистики України. [ Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

Арсеньев В. Прогноз доходности инвестиций / / Деньги, 1997. № 42

Бланк І.А. Основи інвестиційного менеджменту. У 2-х томах. – Київ: «Ніка-Центр», «Ельга», 2000. – 302 с.

Звєрєв В.О. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності / / Довідник економіста. – № 6, 2006 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.