АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРАТ «БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Автор(и)

Ключові слова:

продуктивність праці, об’єм виробництва, працівники, робочий час, методи підвищення продуктивності праці.

Анотація

На підставі проведених досліджень у статті відображено аналіз продуктивності праці на ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів», а також запропоновано методи її підвищення.

Посилання

Дзюба В.І. Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання: Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна[«Проблеми економіки транспорту. Випуск 5»], (Дніпропетровськ, 2013) / ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна.. – Дн. : ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна– 2013. – 168 С.

Гутафель, В. В. Резерви підвищення продуктивності праці персоналу торговельного підприємства. [Електронний ресурс] – Науковий вісник. – Режим доступу: http://intkonf.org/mihaylenko-ni-gutafel-vv-rezervi-pidvischennya-produktivnosti-pratsi-personalu-pidpriemstva/

Березанськи завод ЗБВ. Про нас. [Електронний ресурс] – офіц. сайт ПрАТ «Березанського заводу ЗБВ» – Режим доступу: http://berezanzbv.com.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА