ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

рівень життя населення, споживчий кошик, стандарти життя.

Анотація

Розглянуто визначення категорії «рівень життя» у різні періоди формування економічної думки, взаємозв’язок з іншими економічними категоріями. Окремо було розглянуто дослідження цієї категорії на території України. Виокремлення безпосереднього зв’язку між поняттям «рівень життя» та стандартами життя населення. На основі даних Державної служби статистики проведено аналіз окремих показників рівня життя в Україні за останні 5 років, визначено основні тенденції та відповідність до стандартів, які мають забезпечувати повноцінне та стабільне життя населення. Проте ці показники все ще не відповідають соціально-необхідному рівню, реаліям життя.

Посилання

Аналітично-статистичні матеріали до розширеної колегії Мінпраці (спецвипуск). – Київ, 2004. – 98 с.

Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – К.: НДФІ, 2004. – Т. 2. – 376 с.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) / Стат. бюлетень. – К.: Держкомстат України, 2009. – 408 с.

Гошовська В. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні проблеми: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Корпорація»,

– 196 с.

Политика доходов и заработной платы: Учебник / Под ред. П.В.Савченко, Ю.П.Кокина. – М.: Экономистъ, 2004. – 525 с.

Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія / І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колот, О. Ф. Новікова та ін.; За ред. І. Ф. Гнибіденка, А. М. Колота, В. В. Рогового. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.

Статистичні дані Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html – Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів.

Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2009. – 567 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2010. – 566 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2011. – 560 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2012. – 558 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2013. – 552 с.

Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін. ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського : у 2 ч. – К. : НАДУ, 2009. – Ч. 1. – 456 с.

Шишкін В. С. Вплив економічної ситуації в Україні на рівень життя населення // Вісник Хмельницького національного університету: Серія: економічні науки. − 2006. − № 5. − Т. 1. − 321 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ