УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • І.О. Холтобіна
  • Л.Г. Смоляр

Ключові слова:

управління, стратегія підприємства, стратегічне управління.

Анотація

У даній статті досліджені сутність і основи стратегічного управління, а також обумовлено, що існуючі зараз концепції управління дають змогу підприємствам підтримувати порівняно стійке становище, адаптуватися до умов, які постійно змінюються. Автором також надані рекомендації щодо підвищення ефективності стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

Посилання

Ансофф И., Новая корпоративная стратегия / Ансофф И.; пер с. англ., гл. ред. В.Усманов. – СПб: ПитерКом, 1999. – 416 с.

Стратегічне управління: Опорний конспект лекцій // Укл. О.І. Соскін. – К.: Національна академія управління, 2012. – 108 с.

Минцберг Г. Школы стратегий, стратегическое сафари / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел – СПб. : Питер , 2000. – 366 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»)

Портер М. Конкуренция / М.Портер, пер. с англ. – М.: Издат. «Вильямс», 2001. – 495 с.

Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации / А. Томпсон, Дж. Стрикленд. – М.: Юнити, 1998. – 576 с.

Аакер А. Д. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного менеджмента / Аакер А. Д.; пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

Василенко В.О. Стратегічне управління: [навч. посібник] / Василенко В.О., Ткаченко Т.І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ