ВІДХОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

утилізація, вторинна сировина, переробка відходів, рециклінг, екологічна свідомість суспільства, побутові відходи, ресурсозбереження.

Анотація

У статті розглянуті проблеми утилізації сміття і переробки вторинної сировини. Проведено порівняльний аналіз вирішення проблеми утилізації відходів в країнах світу. У статті подано матеріали досліджень: моделі переробки відходів завдяки засобамрециклінгу в контексті системи переробки і використання вторинної сировини; проблема забруднення відходами великих територій; проблеми виховання екологічної свідомості населення; впровадження проектів з енерго-та ресурсозбереження для досягнення сталого розвитку суспільства. Розглянуто приклади за інноваційними напрямками у сфері сортування побутових відходів. Запропоновано шляхи вирішення «сміттєвої проблеми» для України, що, грунтуються на трьох напрямках утилізації відходів : захороненні , переробці та спалюванні.

Посилання

Аналітично-інформаційний бюллетень КМУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-kmu.com.ua

Сапожникова. Г.П. Конец мусорной цивилизации:пути решения проблемы отходов/ Г.П. Сапожникова, С.Л. Новицкий, Л. Ахметов. Москва: Оксфам, 2010.- 108с.

В Украине внедрят европейские принципы утилизации отходов [Электронный ресурс] // Укр. газета «ForUm». Режим доступа:http://for-ua.com/ukraine/2013/10/03/193124.html

Переработка отходов [Электронный ресурс] // Интернет – энциклопедия «Википедия». Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ