УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

грошові потоки, фінансова діяльність.

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання управління грошовими потоками підприємств. Визначено основні етапи управління грошовими потоками та обґрунтовано необхідність більш детальної уваги саме до етапу аналізу. Запропоновані основні положення, необхідні для визначення ролі ефективного управління грошовими потоками підприємства.

Посилання

Бабенко А. В. Система управління фінансовими потоками промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». – Донецьк, 2006. – 20 с.

Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией. – К. : Ника- Центр, Эльга, 2003. – 246 с.

Большаков С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-Пресс, 2009. – 365 с.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998 – с. 512.

Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками : навч. посіб.– К. : КНТЕУ, 2005. – 255 с.

Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошо вими потоками підприємства // Фінанси України. – № 11. – 2007. – С. 119–127.

Савчук В. П. Управление финансами предприятия. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2003. – 480 с.

Ефимова О.В. Финансовый анализ: Учебник. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 423 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ