ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ

Автор(и)

  • Л.П. Овчарова
  • В.П. Бодеко

Ключові слова:

фінансові механізми, фінансові інновації, сек’юритизація, фінансові активи ринку цінних паперів, банківські кредити, глобальний фінансовий ринок, тенденції сек'юритизації, цінні папери забезпечені активами.

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та методологічні засади розвитку і функціонування інституту сек’юритизації. Проаналізовані та узагальнені світові тенденції щодо сек'юритизації активів. Проведено аналіз розвитку сек’юритизації. Запропоновані заходи подальшого розвитку сек’юритизації на вітчизняному фінансовому ринку.

Посилання

Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ / под. ред. Э.Девидсона и др. – М. : Изд. Вершина, 2007.

Бэр Х. П. Секьюритизация финансовых активов – инновационная техника финансирования банков. – М.: Изд. Волтере Клувер, 2007. 624 с.

Benkert С. Default risk in bond and credit derivatives markets. – Springer-Verlag, 2004. 135 c.

Chaplin G. Credit derivatives: risk management, trading & investing. – Chichester: John Wiley & Sons, 2005. 311 c.

Fabozzi F. J. Investing in asset-backed securities . – New York Associates, 2000. 540 c.

SIFMA, US Research Quarterly, http://www.sifma.org/research/statistics.aspx

SIFMA Research Report, third quarter. – 2009, №11, p. 12.

Петровичев А. Ю. Развитие секьюритизации в условиях рыночной экономики // Банковское дело. – 2011. № 3. С. 57-61.

AFME, Europe Securitisation Quarterly.- Режим доступу: http://www.afme.eu/Documents/Statistics-and-Reports.aspx.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ