ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

комплексний підхід, ресурсний підхід, функціонально-результативний підхід, фінансовий потенціал, ресурси, можливості, інтереси.

Анотація

У статті розглянуто тапроаналізовано основні підходи до визначення сутності фінансового потенціалу підприємства. Обґрунтовано їх переваги та недоліки. На цій основі запропоновано комплексне визначення фінансового потенціалу підприємства та охарактеризовано його ознаки.

Посилання

Калишенко В.О. Уточнення сутності категорії «фінансовий потенціал підприємства» / В.О. Калишенко, Н.Т. Давтян //Актуальніпроблемиекономіки, 2010.–№4. – С. 27-32 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75229.doc.htm].

Костевич О.Д. Фінансовий потенціал як фактор сталого розвитку підприємства / О.Д. Костевич // Актуальніпроблемиекономіки, 2006. – №7.– С. 110-117//[Електроннийресурс]–Режим доступу [http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum /Vcndtu/ 2010_43/ 32. htm].

Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки/ В.О. Кунцевич //Актуальні проблеми економіки, 2004. – №7. – С. 123-130.

Лосева С. А. Финансово-инвестионныйпотенциалпредприятия и еговлияниявлияние на управлениеинвестициями. / С.А. Лосева, В.И. Зубова, А.В. Накивайло // Актуальніпроблемиекономіки, 2003. – №2. – С. 43-51 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://librar.org.ua/ sections_load. php?s =business_economic_science&id=7600].

Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» / А.С. Назаренко // Економіка фінанси і право, 2009. – №8. – С. 22-29.

Маслиган О.О. Сутність фінансового потенціалу виробничого підприємства як економічної категорії / О.О. Маслиган // Актуальніпроблемиекономіки, 2012.–№9. – С. 17-23 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www. nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_24/masligan.pdf].

Мойсеєнко І.П. Аналіз фінансового потенціалу підприємства. / І.П. Мойсеєнко, Л.А. Мачкур // НУ «Львівська політехніка», 2006. – Вип.16.2. – С. 201-206.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ