Вплив сировинного фактора на формування собівартості сухих будівельних сумішей

Ю.В. Тюленєва, О.Л. Сичков

Анотація


В даній статті розглянуто класифікацію сухих будівельних сумішей, в залежності від того, які компоненти входять до їх складу. Дано короткий опис кожної з груп сухих будівельних сумішей, з’ясовано наявність чи відсутність сировинної бази в Україні для виготовлення сумішей. Виокремлено проблемні аспекти в контексті впливу наявності сировинної бази на формування собівартості і запропоновано ряд заходів, які стосуються державного впливу і запровадження політики протекціонізму, про що свідчить стан експортно-імпортних відносин, що склалися в даний момент в Україні в галузі будівельних матеріалів.

 


Ключові слова


галузь будівельних матеріалів; будівельні суміші та наповнювачі; собівартість; сировина; експортно-імпортні відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Електронна база з навчальної, наукової літератури. – Режим доступу: http://userdocs.ru/geografiya/81133/index.html?page=2

Доповідь міністра з питань регіонального розвитку[Електронний ресурс]. – 20.12.2011. – Режим доступу: http://glav.govuadocs.com.ua/docs/1600/index-98990.html

Сухі суміші//Будмайстер.[Електронний ресурс] – 28.10.2006. – Режим доступу:http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/552

Переробка полімерних матеріалів[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ukrbukva.net/page,16,50241-Pererabotka-polimernyh-materialov.html

О.С. Явтушенко, О.І. Андрусь//Шляхи зниження собівартості на підприємстві/Ефективна економіка. – Випуск №4,2013 рік[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.