Методика розрахунку рентабельності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

прибуток, рівень прибутку, методика розрахунку показників рентабельності.

Анотація

Ринок принципово змінив механізм господарювання підприємств, а прибуток став основною метою і умовою подальшого розвитку комерційної організації. У роботі запропоновано і обгрунтовано методику розрахунку показників рентабельності, максимально використовуючи існуючу фінансову звітність з урахуванням переходу на МСФЗ. Систематизація показників рентабельності дозволить об'єктивно оцінювати і порівнювати ефективність використання ресурсів, витрачених коштів і діяльність в цілому різних підприємств.

Посилання

Грузинов В.П. Экономикапредприятия / В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. – М., 2001. – 208 с.

Зайцев Н.Л.Экономикапромышленногопредприятия : учебник / Н.Л. Зайцев. – 6-е вид., перераб. и доп. – М.: Инфра М, 2008. – 414 с.

Пятов М.Л. Бухгалтерскийучет для принятияуправленческихрешений / М.Л. Пятов.-М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009. – 268 с.

Скляренко В.К.Экономикапредприятия : учебник / В.К. Скляренко, В.М Прудников.– М.: Инфра-М, 2009.– 528 с.

Финансовый менеджмент : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.М. Ковалевой.–М.: ИНФРА-М, 2007.– 284 с.

Шеремет А.Д. Комплексний анализхозяйственной деятельности / А.Д.Шеремет. – М.: «ИНФРА – М», 2009,– с. 280

Экономикафирмы : учебник /Подред. проф. Н.П.Иващенко.– М.: ИНФРА – М, 2007. – 528 с.

Экономикафирмы : учебник /Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.– 670 с.

Экономикафирмы : учебник/Под ред. проф. О.И.Волкова, доц. О.В. Девяткина. – 3-е вид., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.–601с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА