№ 5 (2) (2010)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.
Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Даний збірник повністю відповідає макету оригінала. За політикою збірника на момент створення цього випуску мовою подання була лише українська.

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
П.В. Круш, Л.В. Матвієнко, О.О. Мезенцева 5-8
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОРИНКУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
В.В. Дергачова, Ю.Г. Родіонова 8-11
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
Н.М. Аушева, Т.О. Стеблова 12-14
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В.Г. Бурлака 15-18
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ МОДЕЛІ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Л.Ю. Гальчинський, А.В. Свиденко 19-21
ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук 22-25
РИЗИКИ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Т.П. Ткаченко, Д. Пилипчук 26-29
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
С.О. Кириченко, Є. Балюк 30-32
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР PDF
М.В. Шашина 33-36
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ PDF
І.А. Шеховцова, К.О. Данильченко 36-39
СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Т.Р. Антошко 40-42
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: BRIC-УКРАЇНА PDF
С.В. Гарбар, А.О. Горбунова 43-46

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
О.А. Гавриш, М.А. Бернага 47-50
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Л.П. Артеменко, В.В. Дідок 51-55
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
В.А. Кармазін, А.В. Антонюк 55-58
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ PDF
С.М. Козлов, Ю.Е. Горбач 59-62
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
О.О. Охріменко, А.Г. Ратошнюк 63-66
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
І.К. Рисцов, А.В. Стрельчук 66-70
ДОСВІД РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Б.М. Сердюк, М.М. Кіряков 70-73
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Т.Є. Шевченко, М.А. Дяченко 74-78
КРИЗА ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ж.М. Жигалкевич, О. Богомол 79-82
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О.О. Кожемяченко, О.І. Cімчера, М.І. Войтова 82-85
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК АНТИКРИЗОВИЙ ФАКТОР PDF
М.А. Пічугіна, А.В. Добрянська 86-89
КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О.П. Кавтиш 90-98

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА» PDF
П.В. Круш, М.О. Зеленська 99-103
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В ПОТОКОВІЙ МОДЕЛІ БАНКУ PDF
В.О. Капустян, А.О. Дрозд 103-106
СПЕЦИФІКА СИСТЕМ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ОСОБЛИВОГО ПОПИТУ PDF
С.О. Солнцев, Н.М. Стадченко 106-110
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
В.А. Кармазін, А.М. Здойма 111-113
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ШПАЛЕР КРАЇНИ PDF
О.В. Зозульов, Л.М. Стадченко 114-118
ВИБОР СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМCТВА PDF
О.В. Клименко, Ю.П. Кірсанова 118-121
НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.В. Красношапка, А.С. Божко 122-126
ОБЛІК І АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
А.О. Мілай, О.С. Бородавка 126-129
ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ПІДПРИЄМСТВО МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Ю.А. Пасенченко, А.С. Цеслів 130-132
ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
О.А. Підлісна, І.О. Асютіна, О.В. Котеленець 135-140
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б.М. Сердюк, І.А. Клименко 140-143
ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ PDF
В.С. Столяров 144-147
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ PDF
Т.Є. Шевченко, І.В. Прасолова 147-152
ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА PDF
Н.А. Шевчук, Л.В. Матвієнко, Т.В. Матвієнко 152-155
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА PDF
О.П. Заборовець, І.С. Усатенко 156-160
ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М.В. Ключнікова 160-164
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.П. Круш, А.Ю. Овчаренко 164-168