ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Т.Є. Шевченко, І.В. Прасолова

Анотація


В даній статті розглядаються шляхи підвищення конкурентоздатності підприємства в умовах глобалізації. Особлива увага приділяється факторам, що мають найбільший вплив на підвищення конкурентоздатності підприємства з урахуванням особливостей сучасного ринку.

Ключові слова


глобалізація; Світова організація торгівлі (СОТ); конкурентне середовище; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч.посібник / Должанський І. З. – К.: ЦНЛ, 2006. – 384с.

Майєр Дж.М., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Переклад з англ.: Олесневич Д., Олесневич О. - К.: Либідь, 2002. – 703 с.

Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі / Осика С.Г., Пятницький В.Т. ; 3-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. - 514 с.

Абрамян Е. Глобализация в современном мире / Е.Абрамян // Международная экономика. – 2007.

Волынский Г.О. Конкурентных преимуществах в условиях глобализации / Г.О.Волынский // Экономика Украины. – 2006.

Котельніков Д.І. Управління конкурентоспроможністю; навч. пос. для студентів ВНЗ / Д.І.Котельніков, С.М.Задорожна. – К.: Видавничий Дім «Слово», - 2004. – 168с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.