№ 5 (2) (2010)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина ІІ). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – 168 с.

Рекомендовано Вченою Радою факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 6 від 25.01.2010 р.